Ortodoncja 3d w Katowicach

ortodoncja Cyfrowa

Najistotniejszym narzędziem cyfrowej ortodoncji jest skaner wewnątrzustny, pozwalający uzyskać cyfrowy obraz 3D zębów pacjenta i ich wzajemnej relacji. Dzięki skanowaniu uzyskujemy również dostęp do tzw.mapy okluzji, informującej o rozkładzie sił w zgryzie. Na cyfrowych modelach można przeprowadzić szereg obliczeń i analiz, co w uzupełnieniu o dane uzyskane z obrazowania rentgenowskiego pozwala zaplanować leczenie. Natychmiastowe przesyłanie danych cyfrowych ułatwia komunikację służącą np. zaplanowaniu leczenia….
Dla Pacjenta natomiast najważniejsza jest wizualizacja efektu leczenia, czyli możliwość uzyskania obrazu własnego uzębienia , do którego ma doprowadzić leczenie ortodontyczne jeszcze zanim zapadnie decyzja o rozpoczęciu leczenia.

Proces skanowania jest bardzo szybki, zupełnie bezbolesny i zastępuje nielubiany przez nikogo tradycyjny wycisk, a uzyskany na ekranie skanera przestrzenny obraz to odpowiednik dotychczasowego gipsowego modelu. Cyfrowa diagnostyka pozwala na istotną redukcję dawki promieniowania X, czyniąc rentgenodiagnostykę, tak istotną w ortodoncji, absolutnie bezpieczną dla zdrowia pacjenta. W połączeniu z przestrzennym obrazowaniem tkanek przy pomocy tomografii stożkowej uzyskujemy pełną informację dotyczącą wzajemnej relacji zębów, łuków zębowych, anatomii korzeni zębów i ich relacji z otaczającą kością , strukturami sąsiednimi jak zatoki, naczynia i nerwy, pozwalającą precyzyjnie zaplanować leczenie ortodontyczne.
Ponadto takie urządzenia jak nowoczesne obrabiarki CNC, czy drukarki 3D stają się powoli standardowym wyposażeniem laboratoriów technicznych, wykonujących m.in. aparaty ortodontyczne.
Nowoczesne cyfrowe rozwiązania, które pojawiły się w ostatnich latach w stomatologii, dały zarówno lekarzom jak i pacjentom zupełnie nową jakość diagnostyczną i nowy wymiar leczenia.Dzięki precyzji, szybkości działania i możliwościom obliczeniowym dostarczyły nam dotychczas nieosiągalnych narzędzi pracy.
Warto jednak pamiętać, że żadne cyfrowe technologie nie są w stanie funkcjonować bez człowieka, a w tym przypadku doświadczonego ortodonty, który korzysta z nich jako instrumentów uzupełniających jego dotychczasowy warsztat.

Pin It on Pinterest

Share This