Niejednokrotnie zastanawiamy się kiedy powinniśmy – my lub nasze dzieci – udać się do ortodonty. To bardzo dobre pytanie, na które odpowiedzi jest przynajmniej kilka.

Jedną z podstawowych metod, które mogą nam odpowiedzieć na powyższe pytanie jest obserwacja.

Kiedy niepokoi nas wygląd naszych zębów (są zbyt wysunięte, nazbyt stłoczone albo z widocznymi dużymi przestrzeniami pomiędzy nimi) lub jeśli pojawiają się bolesne dolegliwości podczas gryzienia, żucia bądź mówienia to jest właśnie odpowiedni czas by udać się na konsultację w gabinecie ortodontycznym. Specjalista ortodonta dzięki swojej wiedzy zdiagnozuje problem oraz przygotuje proces leczenia, który go rozwiąże.

Leczenie dzieci

Amerykańskie Stowarzyszenie Ortodontów (AAO) rekomenduje aby każde dziecko do lat 7 odbyło konsultację ortodontyczną przynajmniej z dwóch powodów.

Jeden wynika z faktu, że w tym wieku istnieją duże rozbieżności w rozwoju zębów i to właśnie ekspert powinien stwierdzić, czy dziecko ma problem ortodontyczny lub czy jest to tzw. norma rozwojowa. W tym okresie ortodonta, na podstawie oceny rtg może również ocenić czy zęby stałe rozwijają się prawidłowo.

Drugiem powodu wczesnej konsultacji ortodontycznej jest fakt, że jakiekolwiek nieprawidłowości na tym etapie są znacznie łatwiejsze do leczenia ze względu na plastyczność i elastyczność młodego organizmu. Przykładowo, zastosowanie ekspandera podniebiennego (służy do rozszerzania szczęki) skutecznie leczy zgryz dziecka, odblokowując wzrost żuchwy. Jednakże, jeśli wada ta nie będzie leczona w odpowiednim czasie, jej skorygowanie może wymagać interwencji chirurgicznej.

Korzyści płynące z wczesnego leczenia ortodontycznego wynikają jeszcze z innych typowych problemów okresu dzieciństwa. Należą do nich wczesna lub późna utrata zębów, uporczywe ssanie kciuka, tłoczenie języka i oddychanie przez usta. To kolejne wskazania do tego, by udać się do ortodonty. Wczesna diagnoza nie oznacza , że leczenie musi rozpocząć się od razu. W rzeczywistości większość dzieci nie rozpoczyna aktywnego leczenia ortodontycznego, dopóki nie skończy 9-14 lat, na co wpływa głównie dojrzałość emocjonalna dziecka.

Leczenie dorosłych

Niektórzy myślą, że ortodoncja skierowana jest przede wszystkim do dzieci, lecz nic bardziej mylnego. Zgodnie z AAO około jeden na pięciu pacjentów ortodontycznych to pacjent dorosły i wciąż ich przybywa w tej grupie wiekowej – dlaczego? Ponieważ leczenie ortodontyczne może być skuteczne w każdym wieku. U pacjentów dorosłych poddanie się zaleceniom specjalisty najczęściej nie stanowi trudności. Rozumieją, że tylko wtedy leczenie będzie skuteczne. Dodatkowo, postęp technologii wniósł na rynek ortodontycznych usług przezroczyste aparaty, półprzezroczyste zamki ceramiczne czy aparaty typu incognito, które pozwalają aby proces leczenia był niemalże niewidoczny.
Oprócz pięknego uśmiechu, dzięki prostym zębom, zyskujemy także łatwiejszy do nich dostęp, co oznacza lepszą higienę, czyli zdrową jamę ustną. Zdrowe zęby mogą towarzyszyć nam całe życie, więc po co opóźniać leczenie ortodontyczne?

Pin It on Pinterest

Share This