Tajemnica cyfrowej niezawodności.

„Era cyfryzacji, digitalizacji i wirtualizacji” tak określamy współczesne dynamicznie zachodzące zmiany, których efektem są urządzenia o ogromnej mocy przeliczeniowej, precyzyjne i o dużej rozdzielczości. Technologia przeniknęła już do wszystkich dziedzin naszego życia, w tym również do ortodoncji. Diagnostyka, planowanie i komunikacja z pacjentem stała się jeszcze łatwiejsza ale czy to wszystko zawdzięczamy tylko urządzeniom?

Zanim ortodonta podejmie jakąkolwiek decyzję o leczeniu, pozyskuje wiele informacji. Jednym ze źródeł danych jest obrazowanie radiologiczne, często określane „prześwietleniem”. U pacjentów ortodontycznych, przed rozpoczęciem leczenia wykonuje przede wszystkim zdjęcie panoramiczne i cefalometryczne.

Zdjęcie panoramiczne zębów zwane panoramą  lub ortopantomogramem (OPG) umożliwia m.in.ocenę niewidocznych w badaniu pacjenta struktur: zawiązków zębów, zębów przed procesem wyrzynania, zębów zatrzymanych oraz korzeni.

Zdjęcie cefalometryczne precyzyjnie uwidacznia wzajemne położenie szczęki, żuchwy, łuków zębowych oraz tkanek miękkich pacjenta, a u pacjentów w okresie rozwojowym umożliwia także ocenę kierunku wzrostu twarzoczaszki.

Choć całkowicie bezbolesne dla pacjenta, takie obrazowanie nie jest obojętne dla zdrowia, dlatego powstały rentgenowskie aparaty cyfrowe najnowszej generacji, które ograniczają dawkę promieniowania do minimum i wykonują zdjęcia najwyższej jakości. W przeciwieństwie do zdjęć ze starszych aparatów , pantomogram cyfrowy może być poddany obróbce komputerowej w celu dokładniejszego rozpoznania.

Uzupełnieniem diagnostyki ortodontycznej jest wykonanie skanu wewnątrzustnego trójwymiarowego, zastępującego tradycyjne wyciski z masy alginatowej. Wirtualne modele 3D z kolei zastępują modele gipsowe. Wizualizacja 3D obrazuje nie tylko stan obecny zgryzu, ale przede wszystkim pokazuje spodziewany końcowy efekt leczenia.

Nie zapominajmy jednak, że o jakości rozpoznania i skuteczności leczenia decyduje przede wszystkim kompetencja i fachowość ortodonty, który nowoczesną technologię wykorzystuje jako wsparcie dla swojego warsztatu pracy.

Pin It on Pinterest

Share This